От гъбата нафта...

Безкрайни са изненадите и тайните на природата. И за тяхното разкриване се борят непрекъснато различни любопитковци. Като Хари Стробъл и неговите колеги от университета в Монтана /Montana State University/, хората, които откриха в амазонската джунгла гъба с поразителни качества, гъба в резултат от живеенето на която се получава ... нафта!!!

Този вид дървесна гъба е първият жив организъм съумял по естествен начин да синтезира автомобилното гориво. Научното й име е Gliocladium roseum, гъбата вирее в пукнатините на стволовете на редица растителни видове в Южна Америка. Един от продуктите на жизнената дейност на гъбата е въглеводороден продукт, който по състава си не се различава от традиционното дизелово гориво. В момента американски учени са пристъпили към разработка на технология за директно извличане на горивото от дървесината на тези дървета.

Посаждайки гъбата на компост, учените са открили, че при определени условия тя генерира разнообразни вещества като хептан, бензол, октан и други въглеводороди с разклонени вериги и всъщност произвежда богата смес от съединения, много от които са съставна част на дизеловото гориво. Затова продуктът от гъбата е наречен от учените микодизел.

Растението-домакин, върху което се развива гъбата, е дървесният вид Eucryphia cordifolia и то доставя всичко необходимо за миниятюрния химически комбинат. Но гъбата отлично вирее и върху компост от целулоза и агар.

Естествено, доста е далеч до появата на микодизела по бензиностанциите. Засега учените искат да отделят гените, благодарение на които гъбата прави синтеза, което ще им позволи при успех да възпроизведат процеса в други условия и да „научат“ и други микроорганизми да го правят. Ако това бъде осъществено, то процесът може да навлезе във фаза за разработка на технология и производство в реално приложими и финансово изгодни размери.

Източник: Auto-press.net

TОП обяви

Технически характеристики

Налични модификации 20702. Моля сигнализирайте за грешки в информационната система !!